નમો શ્રી યોજના 2024 હેઠળ રૂપિયા 12000 સહાય | Namo Shree Yojana Gujarat Apply Online, Documents, Benefits

Namo Shree Yojana Gujarat 2024

Namo Shree Yojana Gujarat 2024 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા બજેટમાં નમોશ્રી યોજના ની જાહેરાત કરી છે. જેમાં સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને સ્તનપાન કરાવતી માતાઓને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવા માટે સરકાર દ્વારા રૂપિયા 12000/- સહાય ચૂકવવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મહિલાઓને સગર્ભા અવસ્થાથી બાળકના જન્મ પછી સ્તનપાન સુધી સરકાર શ્રી દ્વારા આર્થિક સહાય … Read more

Palak Mata Pita Yojana in Gujarati | પાલક માતા પિતા યોજના

PALAK MATA PITA YOJANA IN GUJARATI

ગુજરાત સરકાર દ્વારા 0 થી 18 વર્ષની ઉંમરના અનાથ બાળકોને આર્થિક સહાય આપવા માટે પાલક માતા પિતા યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. આ આર્ટિકલમાં Palak Mata Pita Yojana in Gujarati વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે જેવી કે યોજનામાં શું સહાય મળે છે, ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી, યોજના માટેનું પાત્રતા, ડોક્યુમેન્ટ્સ વગેરે માહિતી આપવામાં … Read more