પ્રધાનમંત્રી સૂર્યોદય યોજના 2024 | Pradhan Mantri Suryoday Yojana Registration

Pradhan Mantri Suryoday Yojana 2024

Pradhan Mantri Suryoday Yojana 2024 : ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ દેશની જનતા માટે 22 જાન્યુઆરી 2024 ના રોજ રામ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા બાદ એક નવી યોજના શરૂ કરી હતી. જેનું નામ “Pradhan Mantri Suryoday Yojana” છે. આ PM Suryoday Yojana અંતર્ગત એક કરોડ નવી Rooftop Solar Panel લગાવવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. આ યોજના માટે … Read more

Pm Vishwakarma Yojana Online Apply Last Date

PM Vishwakarma Yojana

PM Vishwakarma Yojana Online Apply ની શરૂઆત ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ થી થઇ ગઈ છે અને Pm Vishwakarma Yojana Last Date નોંધણીની શરૂઆતની તારીખ પછી ગમે ત્યારે કરી શકાય છે. આ યોજના માટે કોણ રજીસ્ટ્રેશન કરી શકે, ક્યા Document ની જરૂર પડશે અને Registration કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી આ પોસ્ટમાં તમને જાણવા મળશે. Pm … Read more