પ્રધાનમંત્રી સૂર્યોદય યોજના 2024 | Pradhan Mantri Suryoday Yojana Registration

Pradhan Mantri Suryoday Yojana 2024

Pradhan Mantri Suryoday Yojana 2024 : ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ દેશની જનતા માટે 22 જાન્યુઆરી 2024 ના રોજ રામ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા બાદ એક નવી યોજના શરૂ કરી હતી. જેનું નામ “Pradhan Mantri Suryoday Yojana” છે. આ PM Suryoday Yojana અંતર્ગત એક કરોડ નવી Rooftop Solar Panel લગાવવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. આ યોજના માટે … Read more

Suryashakti Kisan Yojana | સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના

Suryashakti Kisan Yojana

Suryashakti Kisan Yojana (SKY) ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ એક મહત્વ પૂર્ણ યોજના છે. જેમાં ખેડૂતો સોલાર પેનલ દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરી પોતાના માટે વાપરી શકશે. તેમજ પોતાના વપરાશ બાદ બાકી વધતી વીજળી સરકારને વેચી શકે છે. આ પોસ્ટમાં સુર્યશક્તિ યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે જેવી કે, Suryashakti Yojana Online Apply, Sky … Read more